SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA MATULJI
73

49.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 - u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu

u Jedinstveni upavni odjel Općine Matulji na radno mjesto ADMINISTRATIVNOG REFERENTA - VJEŽBENIK (1 izvršitelj - m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeći posebni uvjet: srednja stručna sprema upravnog smjera.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

- životopis,

- domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku),

- svjedodžbu o srednjoj stručnoj spremi upravnog smjera (izvornik ili ovjerenu presliku)

- potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik ili ovjerenu presliku).

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz najtečaja.

Na web-stranici www.matulji.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Matulji, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg Maršala Tita 11, Matulji, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon konačnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Klasa: 100-01/09-01/4

Ur. broj: 2156-04/09-01

Matulji, 2. studenoga 2009.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=639&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr