SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

126.

Na temelju članka 36. stavak 2. točka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/ 06) i članka 28. točka 17. alineja 3. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici 28. listopada 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije
u Otočno vijeće

I.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće biraju se:

1. Đanino Sučić

2. Ivan Lukarić

3. Vanja Seršić

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće (»Službene novine PGŽ« broj 26/05).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-17

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=00001&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr