SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
OPĆINA MATULJI

39.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke za stipendiranje
učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Članak 1.

U Odluci za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/08) u članku 2. u stavku 1. točki 2. alineji 4. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Molba za dodjelu stipendije podnosi se na osnovi natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik Općine Matulji«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»O dodjeli stipendija odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinski načelnik Općine Matulji.

Članak 4.

U članku 7. u stavcima 1. i 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 8. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave.

Klasa: 602-01/09-01/14

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=632&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr