SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

22.

Na temelju članaka 51. stavka 2. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinski načelnik Općine Matulji donosi dana 29. srpnja 2009. godine

ODLUKU
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Matulji u Socijalno vijeće Općine Matulji imenuje sljedeće članove:

- Za predsjednika - Radoslav Medica - vijećnik Općinskog vijeća,

- Za potpredsjednicu - Dr. Biserka Baša - Dom zdravlja,

- Dr. Hari Jurdana - vijećnik Općinskog vijeća - član,

- Sonja Lekić - Crveni križ Opatija - članica,

- Ilija Kozina - Centar za socijalnu skrb Opatija - član,

- Bruna Šeškar - Udruga umirovljenika Matulji - članica,

- Vlč. Ivo Mičić - Župa Krista Kralja Matulji - član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na WEB stranici Općine Matulji.

Klasa: 551-01/09-01/87

Ur. broj: 2156-04-09-07

Matulji, 29. srpnja 2009.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr