SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
12

20.

Temeljem članka 9., stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 33/09) i članka 10., stavka 1. i 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03 i 26/ 08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 2. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Matulji

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnostima operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Matulji.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji imenuju se:

1. Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji, ALEN RUŽIĆ - načelnik Stožera,

2. MLADEN ŠĆULAC, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija PVZ Liburnija - član,

3. DAMIR BRNAS, načelnik Policijske postaje Opatija - član,

4. KARMEN PATTAJ, djelatnica Odjela za zaštitu i spašavanje iz Područnog ureda za zaštitu i spašavanje - član,

5. IRIS ŠAFTIĆ-KANIČ, dr. med., djelatnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - član,

6. RONALD PUHARIĆ, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji - član.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 28/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/3

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 9. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr