SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

75.

Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o Javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Haludovo, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 50/08), a u svezi s člankom 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i člankom 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o neprihvaćanju ponude pristigle na Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru
za izragradnju i gospodarsko korištenje luke posebne
namjene, luke nautičkog turizma Haludovo,
Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština Primorsko - goranske županije, kao Davatelj koncesije ne prihvaća ponudu pristiglu na Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Haludovo, Općina Malinska-Dubašnica koje je objavljeno u »Narodnim novinama« broj 4 od 9. siječnja 2009. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-39

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr