SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

71.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. i članka 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Broj: 01- 678/1-09, koju je donijelo Upravno vijeće Ustanove na sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-31

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr