SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

69.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 48. stavka 1. točka 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za
raspolaganje imovinom

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje tijelo nadležno za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija kod donošenja odluka o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine.

Članak 2.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da razmatra zahtjeve škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i da odlučuje o davanju suglasnosti vezane uz stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina čija je vrijednost do 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna), te druge imovine u skladu s vrijednostima utvrđenima statutima škola.

Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina čija je vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) zahtjeve razmatra i suglasnost daje Županijska skupština.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o davanju ovlasti Županijskom poglavarstvu za davanje prethodne suglasnosti školama za raspolaganje imovinom (»Službene novine« broj 23/02).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-27

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr