SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

34.

Na temelju članka 40. i 41. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02), članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06,16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), a uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, Klasa: 325-03/07-06/157; Ur. broj: 374-1-4-09-4 od 25. ožujka 2009. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode
za piće na riječkom području

Članak 1.

U članku 21. Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine PGŽ« broj 6/94, 12/94, 12/95, 24/96 i 4/01) iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. građenje elektrovučne podstanice EVP 110/25 kV »Sušak« (kao dijela projekta Rekonstrukcije željezničke pruge Moravice-Rijeka-Šapjane, izmjena sustava električne vuče) na Gornjoj Vežici (između željezničke pruge i Ulice Dr. J. Grabovšeka), u okviru kojega će se ugraditi novi uljni transformatori na mjesto i umjesto postojećih uljnih transformatora u elektrovučnoj podstanici EVP 35/3 kV »Podvežica«, uz primjenu mjera zaštite sukladno vodopravnim uvjetima i vodopravnoj suglasnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/29

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr