SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

32.

Na temelju članka 39., stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 27. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/ 08 i 8/09) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 9. travnja 2009. godine donijela

IZMJENE i DOPUNE PRORAČUNA
Primorsko-goranske žuupanije za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2009. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA i RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA i RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu rashodi / izdaci u iznosu 373.760.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. PRIJELAZNE i ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/09-02/26

Ur. broj: 2170/1-05-1/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-gor  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr