SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

31.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi sa stavkom 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 9. travnja 2009., donijela je

STATUTARNU ODLUKU
o određivanju broja predstavnika nacionalnih manjina
u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Statutarnom odlukom određuje se broj predstavnika srpske nacionalne manjine u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština), a prema posljednjem potvrđenom popisu birača Primorsko-goranske županije iz studenog 2007. godine kada su održani izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.

Članak 2.

Zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Županijskoj skupštini osigurava se biranjem najmanje dva člana Županijske skupštine iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-02/26

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr