SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 83.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 26/08 Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2008. godinu utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2008. g. u

iznosu od 63.990.873,79

2. prenesena namjenska sredstva iz

prošlih godina 13.532.006,48

2. ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 48.703.436,36

3. višak prihoda 2008. g. (1+2-3) 28.819.443,91

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2009. g. u iznosu od 28.819.443,91 kn raspoređuje se

1. namjenska sredstva od prodaje

stanova 743.036,06

3. namjenska sredstva neutrošenih

potpora 473.592,00

- za sanaciju deponija 397.592,00

- za Muzej Lipu 76.000,00

4. višak prihoda za

raspoređivanje 27.602.815,85

- za školstvo 25.000,00

- za kulturu i društvene

djelatnosti 233.000,00

* za Gradinu 122.000,00

* za Spomen Muzej Lipu 86.000,00

* za Etnološke zbirke 15.000,00

* za sufinanciranje kulturnih

projekata 10.000,00

- za sport 5.587,00

- za socijalnu zaštitu 21.000,00

- za zdravstvenu zaštitu 70.000,00

- za naknade šteta od elemen-

tarnih nepogoda 50.302,00

- za prostorne planove 1.084.269,00

- za zaštitu okoliša 198.177,00

- za vatrogastvo 81.133,00

- za gospodarstvo 135.000,00

- za komunalni sustav 25.699.347,85

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09/1

Ur. broj: 2156-04-09-27

Matulji, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=606&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr