SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 31. stavak 1. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 15. stavak 1. podstavak 2. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Adrijaprostor d.o.o. (Klasa: 342-01/06-02/31; Ur. broj: 2170/1-11/9-08-10 od 1. srpnja 2008. godine) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 131. sjednici 5. ožujka 2009. godine, donijelo

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za plažu ispred hotela Vali u Dramlju

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Vali u Dramlju, a koja je dodijeljena tvrtki Adrijaprostor d.o.o. iz Dramlja odlukom Županijskog poglavarstva i to Odlukom o davanju koncesije za plažu ispred hotela Vali u Dramlju (»Službene novine PGŽ« broj 23/08).

Članak 2.

Dosadašnji koncesionar Adrijaprostor d.o.o., iz Dramlja, Gajevo šetalište 35, MB 2018039, dužan je podmiriti sva davanja koja proizlaze iz obveze plaćanja koncesijske naknade određene u člancima 7., 8. i 9. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Adrijaprostor d.o.o., (Klasa: 342-01/06-02/31, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-10, od 1. srpnja 2008. godine), zaključno sa 1. ožujkom 2009. godine.

Članak 3.

S danom 1. ožujka 2009. godine dosadašnjem koncesionaru iz članka 2. ove Odluke, prestaju sva prava na pomorskom dobru pobliže određena u Ugovoru o koncesiji iz članka 2. ove Odluke, te je dužan napustiti predmetno pomorsko dobro i ostaviti ga u stanju u kojem ga je i zaprimio.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju koncesije za plažu ispred hotela Vali u Dramlju (»Službene novine PGŽ« broj 23/08).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu s danom 1. ožujka 2009. godine.

Klasa: 022-04/09-03/7

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-18

Rijeka, 5. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr