SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05, 16/07 i 113/08) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Opatiji

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Opatiji imenuju se:

1. Miloslava Kršanac, Lovran, Liganj 58

2. Bogomil Franković, Lovran, Medveja 35A

3. Dragan Stanger, Lovran, 26. divizije 2

4. Goran Perožić, Matulji, M. Frlana 8A

5. Darko Kuharić, Bregi, Anđeli 77 b

6. Miloš Jurdana, Matulji, Rukavac 63

7. Marija Kinkela, Ičići, Poljanska cesta 14

8. Petar Radić, Ičići, Poljane 145

9. mr. sc. Jasna Mihalinčić, Opatija, M. Tita 158

10. Marija Brajković, Opatija, J. Rakovca 16

11. dr. Ivan Kuzmić, Opatija, A. Mikića 17

12. Ružica Gospić, Opatija, A. Štangera 2

13. Tomislav Šprem, Lovran, Oprić 55

14. Klara Poščić, Opatija, M. Tita 64

15. Zdravko Kajin, Opatija, M. Tita 32

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovo imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/24

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr