SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja djece
u dječjim vrtićima

Članak 1.

Na području Općine Čavle djeluje dječji vrtić čiji osnivač je Općina Čavle pod nazivom Dječji vrtić »ČAVLIĆ«.

Članak 2.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ« utvrđuje se ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ« u iznosu od 1.700,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Roditelj korisnik usluga Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ« sudjeluje u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ« u iznosu od 700,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će Općina Čavle.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će roditelji korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 4.

Roditelji korisnici usluga Dječjeg vrtića »ČAVLIĆ«, i to:

- invalidi Domovinskog rata

- samohrani roditelji

- roditelji drugog i trećeg djeteta upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini

sudjeluju u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »ČAVLIĆ« u iznosu od 420,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snositi će Općina Čavle.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka roditeljima-korisnicima usluga, iz stavka 1. ovog članka, u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u iznosu od 1.280,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će roditelji korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima (»Službene novine PGŽ« broj 28/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-10

Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr