SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. listopada 2008. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu realizirat će se u ukupnom iznosu 1.504.000,00 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Stupanjem na snagu ovog Programa prestaju važiti odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini objavljenog u »Službenim novinama PGŽ« broj 10/08 dana 28. 3. 2008.

Klasa: 021-05/08-01/08

Ur. broj: 2170-03-08-01-5

Čavle, 30. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja v.r.

TABELA 1

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008.

- u kn -


R.B. OPIS Program za 2008.


I. IZVORI SREDSTAVA


1. Komunalni doprinos 600.000

2. Sredstva proračuna 904.000


UKUPNI PRIHODI 1.504.000II. NAMJENA SREDSTAVA


1. Otkup zemljišta za komunalnu

infrastrukturu 250.000

2. Javne površine 600.000

- dječja igrališta (BK Cernik,

Bajta, Cipica) 600.000

3. Ceste 954.000

- nogostup Lišćevica 50.000

- nogostup Kosorci 550.000

- infrastruktura u RZ Soboli 100.000

- infrastruktura u RZ Gorica 194.000

- cesta NN Mavrinci i odvodnja 60.000

4. Javna rasvjeta 300.000

- stupovi i mreža (Žakanj,

Podrvanj-Zastenice, centar Čavle,

Buzdohanj-groblje, Halovac-Buzdohanj) 300.000


UKUPNI RASHODI 1.504.000

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=10008&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr