SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD CRES
19

19.

Na temelju članka 348. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa: 350-02/08-04/71, ur.broj: 531-06-08-2 od 31.ožujka 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 30. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o usklađenju Detaljnog plana uređenja »Ulika« u Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/ 01) sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora

Članak 1.

Detaljni plan uređenja »Ulika«, Cres (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01) usklađen je u grafičkom i tekstualnom dijelu, sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u dijelu kojim se uređuje zaštićeno obalno područje mora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-13

Cres, 30. lipnja 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. Nivio Toich, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=10002&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr