SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu (»Službene novine« broj 54/07) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 3. ožujka 2008. godine donosi

PLAN NABAVE ZA 2008.

Članak 1.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona javnoj nabavi.

Članak 2.

Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2008.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz ovog Plana općinski načelnik predlaže, kao odgovorna osoba naručitelja Općine Mrkopalj, a Općinsko poglavarstvo donosi odluku o početku postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Na sve što ovim Planom nije regulirano odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07).

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-1

Mrkopalj, 3. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 

Plan nabave za 2008.   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51315&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr