SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

157.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 43. od 22. studenoga 2007. godine, te se daje

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2007. godinu

U Općem dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu, u članku 2. pod A. »Računu prihoda i rashoda« vrše se slijedeće ispravke:

U razredu 3, Skupina 36 »Pomoći«, u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »1.091.298,52« zamjenjuje se iznosom »1.591.298,52«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »29.014.578,13« zamjenjuje se iznosom »29.514.578,13«.

U podskupini 363 »Pomoći unutar opće države« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »1.091.298,52« zamjenjuje se iznosom »1.591.298,52«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »29.014.578,13« zamjenjuje se iznosom »29.514.578,13«.

U odjeljku 3632 »Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »1.825.000,00« zamjenjuje se iznosom »2.325.000,00«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »14.759.368,40« zamjenjuje se iznosom »15.259.368,40«.

U skupini 38 »Donacije i ostali rashodi«, u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »3.532.728,63« zamjenjuje se iznosom »3.032.728,63«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »42.198.347,11« zamjenjuje se iznosom »41.698.347,11«.

U podskupini 381 »Tekuće donacije« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »759.526,36« zamjenjuje se iznosom »259.526,36«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »29.718.929,57« zamjenjuje se iznosom »29.218.929,57«.

U odjeljku 3811 »Tekuće donacije u novcu« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »759.526,36« zamjenjuje se iznosom »259.526,36«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »29.718.929,57« zamjenjuje se iznosom »29.218.929,57«.

U članku 3. - »Posebni dio Proračuna« u razdjelu 7. - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Glava 70. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, u projektu K700202 »Održavanje pomorskog dobra - lučko i vanlučko područje« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »471.000,00« zamjenjuje se iznosom »971.000,00«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »1.965.940,00« zamjenjuje se iznosom »2.465.940,00«.

Na poziciji 70020202, 3632 »Kapitalne pomoći JLS« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »250.000,00« zamjenjuje se iznosom »750.000,00«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »1.600.000,00« zamjenjuje se iznosom »2.100.000,00«.

U aktivnosti A700203 »Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »397.000,00« zamjenjuje se iznosom

»-103.000,00«, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos 697.000,00 zamjenjuje se iznosom »197.000,00«.

Na poziciji 70020305, 3811 »Tekuće donacije u novcu« u koloni »Povećanje / smanjenje« iznos »500.000,00« briše se, a u koloni »II. Izmjene i dopune« iznos »650.000,00« zamjenjuje se iznosom »150.000,00«.

Klasa: 021-04/07-02/81

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-7

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=533&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr