SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

150.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05 i 16/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Delnicama

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Delnicama imenuju se:

1. Vilko Klobučar, Brod Moravice, Matika 27

2. Zdravko Kruljac, Brod Moravice, Gornji Kuti

3. Elvira Burić, Fužine, Klađe 33

4. mr. Božidar Pleše, Lokve, Rudolfa Strohala 1

5. Marijan Žagar, Lokve, Rudolfa Strohala 94A

6. Vinko Rački, Delnice, Vrata 22

7. Željko Cuculić, Mrkopalj, Poljice 44

8. Josip Rački, Mrkopalj, Muževski kraj 21

9. Stanko Svetličić, Ravna Gora, I. G. Kovačića 157

10. Jadranka Škiljan, Ravna Gora, Radinovo naselje 9

11. Vesna Pintar Grgurić, Skrad, Goranska 7

12. Dušan Štimac, Skrad, Selska 63

13. Mladen Pleše, Delnice, P. Krešimira IV. 45

14. Valentin Ivančić, Delnice, Delnička 8

15. Ladislav Bićak, Delnice, Javornik 3

16. Josip Tomac, Delnice, Bana J. Jelačića 27

17. Ivan Medić, Delnice, Supilova 206

18. Dario Podnar, Skrad, Gornja Dobra 17

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/101

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=533&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr