SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

57.

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/ 06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

Član Gradskog poglavarstva Grada Novog Vinodolskog Neven Švob, zadužuje se za sljedeće područje:

- područje zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 2.

Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti alineja 5. stavka 1. članka 1. Odluke (»Službene novine« PGŽ broj 36/05).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-07-8

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2007. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr