SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

117.

Na temelju članka 50. st. 1. a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćen tekst i 35/07) Županijska skupština na sjednici 22. studenoga 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/ 05, 38/05, 4/06, 23/06, 39/06, 43/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 24/07 i 40/07), u glavi I,

- točka 19. koja se odnosi na Elektroindustrijsku i obrtničku školu, Rijeka, riječi »Nikola Dabo«, zamjenjuju se riječima »Lahorka Jurčić«,

- točka 15. koja se odnosi na Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka, riječi »Pero Vrdoljak«, zamjenjuju se riječima »Branko Stilin«

- točka 24. koja se odnosi na Trgovačku i tekstilnu školu, Rijeka, riječi »Romana Zvošec Zekić«, zamjenjuju se riječima »Ariana Juretić«

- točka 8. koja se odnosi na Hotelijersko-turističku školu, Opatija, riječi »Ivo Matacin i Zrinka Rička Žauhar«, zamjenjuju se riječima »Milovan Šepić i Elizabeta Simonetti«

- točka 23. koja se odnosi na Graditeljsku školu za industriju i obrt, Rijeka, riječi »Ivanka Berisha«, zamjenjuju se riječima »Mirjana Savanović«

- točka 22. koja se odnosi na Građevinsko tehničku školu, Rijeka, riječi »Radivoj Čemeljić i Romana Garčev«, zamjenjuju se riječima »Mirjana Saršon i Julija Pantalon«

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Nikola Dabo razrješava se članstva u Školskom odboru Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Pero Vrdoljak u Školskom odboru Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka, Romana Zvošec Zekić u Školskom odboru Trgovačke i tekstilne škole Rijeka, Ivo Matacin i Zrinka Rička Žauhar u Hotelijersko-turističkoj školi Opatija, Ivanka Berisha u Školskom odboru Graditeljske škole za industriju i obrt, Rijeka, Radivoj Čemeljić i Romana Gar

čev u Školskom odboru Građevinsko tehničke škole, Rijeka.

III.

Novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke i to:

Lahorki Jurčić, Branku Stilin, Ariani Juretić, Milovanu Šepić, Elizabeti Simonetti, Mirjani Savanović, Mirjani Saršon i Juliji Pantalon, mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/84

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr