SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

107.

Na temelju članka 107. stavak 2. i članka 108. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 26. stavak 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50a/06) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06, 16/06 pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština na sjednici od 25. listopada 2007. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab

I.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Rab za kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate kod »Erste & Steiermerkische bank« d.d. Rijeka za dogradnju i rekonstrukciju dijela trajektne luke Mišnjak.

II.

Daje se jamstvo »Erste & Steiermerkische bank« d.d. Rijeka, za osiguranje dugoročnog kredita iz točke I. ove Odluke čime se jamči povrat kredita kojeg Županijska lučka uprava Rab, kao korisnik kredita, uzima kod »Erste & Steiermerkische bank« d.d. Rijeka, kao kreditora, a pod sljedećim uvjetima:

. Iznos kredita: 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR uvećano za kamate;

. Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit;

. Namjena kredita: rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak;

. Rok vraćanja kredita: 7 godina nakon 2 godine počeka;

. Otplata kredita: otplata glavnice i kamata polugodišnje u 14 jednakih rata;

. Nominalna kamatna stopa: tromjesečni EULIBOR + 2,2 p.p.;

. Efektivna kamatna stopa: 6,45%;

. Naknada za odobrenje kredita: nema;

. Metoda obračuna kamata: proporcionalna;

. Iznos kamata: 2.080.169,72 kuna;

. Instrumenti osiguranja kredita: neopozivo jamstvo Primorsko-goranske županije i mjenice i obična zadužnica korisnika kredita.

III.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina da potpiše odobreno jamstvo.

IV.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Rab da nakon sklapanja ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun i financije dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora te nakon početka otplate kredita polugodišnje dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

V.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze da polugodišnje dostavlja Županijskom poglavarstvu ocjenu upotrebe sredstava kredita vezanih uz izdano jamstvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/78

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 25. listopada 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr