SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
99

99.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 12 i 23. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 17. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 3641/6, dio gradilišta površine 11 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 2640 k.o. Ledenice vlasništvo Crnjak Nenada iz Povila, Nikole Butkovića 2, u katastarskom operatu gradilište površine 38,00 m2 upisana u posjedovnom listu 562 iste k.o. kao Javno dobro- putevi i vode nastala geodetskim elaboratom broj: 7-477/1986, Klasa: UP/ 05-11/1987 sve sukladno detaljnom urbanističkom planu »Punta Magdalena - Dugno« ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi već dio građevinske parcele zajedno sa k.č. br. 3347/114, 3273/28, 3273/2 i 3273/11, sve upisane u z.k. ul. 2640 a u posjedovnom listu 1481, k.o. Ledenice, sve vlasništvo i u posjedu Crnjak Nenada..

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 562 Javno dobro - putevi i vode Grad Novi Vinodolski te pripisuje u Posjedovni list 1481 iste k.o. Ledenice posjedniku Crnjak Nanadu iz Povila Nikole Butkovića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-10/41

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51250&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr