SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
41

41.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« PGŽ broj 11/02), članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« PGŽ broj 11/07) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« RH broj 37/98, 73/02, 153/ 02 i 12/06), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 37. sjednici održanoj 17. srpnja 2007. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
lokacija za postavljanje privremenih objekata

I.

Dodaje se lokacija pod točkom:

I/ SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

NOVI VINODOLSKI

Trg I. Mažuranića, Korzo hrvatskih branitelja i ul. Lokvica

Oznaka

bliža lokacija

namjena

tip

površina štanda

površina
zakupa

k.č.br:

16

Terasa restorana Oleander

prodaja slatkiša i sl. proizvoda

naprava

2,0 m2

4,0 m2

3644/24

17

Terasa restorana Oleander

prodaja ukrasa
od žice

štand

2,0 m2

2,0 m2

3644/24

Ova Dopuna plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/07-01/7

Ur. broj: 2107/02-03-07-2

Novi Vinodolski, 17. srpnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr