SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

38.

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03, 170/03 i 55/04 - Odluka USRH), članka 3. stavak 1. i članka 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine« RH broj 80/01), te članka 47. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/02 i 12/03) u članku 2. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Na neradne dane u Republici Hrvatskoj koji padaju u vremenu od 1. 10. do prelaska na ljetno računanje vremena prodavaonice svih vrsta mogu poslovati od 7.00 do 13.00 sati.«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Odluke koji sada glasi:

»Iznimno od odredbe članka 2. ove Odluke počevši od prelaska na ljetno računanje vremena do 30. 9. prodavaonice svih vrsta mogu radnim danom, nedjeljom, na dane blagdana i neradnih dana započeti poslovanje najranije u 6.00 sati i završiti najkasnije u 24.00 sata.«

Članak 3.

U članku 4. Odluke riječi »do 30. 4.« zamjenjuju se riječima »do prelaska na ljetno računanje vremena«.

Članak 4.

U članku 5. riječi »do 30. 4.« zamjenjuju se riječima »do prelaska na ljetno računanje vremena«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. riječi »do 30. 4« zamjenjuju se riječima »do prelaska na ljetno računanje vremena«.

Članak 6.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 330-01/07-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-07-3

Novi Vinodolski, 19. lipnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Oleg Butković dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr