SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

20.

Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskg vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2007. - 2009. GODINE

Članak 1.

U Planu razvojnih programa 2007. - 2009. godine članak 1. mijenja se i glasi:

»KAPITALNE POMOĆI

IZGRADNJA VODOVODA I OPSKRBA VODOM

Komunalno društvo PONIKVE d.o.o., u vlasništvu Općina otoka Krka i Grada Krka, nositelj je izgradnje vodoopskrbne mreže otoka Krka. Na području općine Dobrinj u toku je izgradnja mjesne mreže Polje uz kapitalnu pomoć Općine Dobrinj za iznos koje se povećava udio u glavnici komunalnog društva PONIKVE d.o.o.

PLANIRANO U

2007. GODINI 3.200.000,00 mjesna mreža

Polje

iz mjesnog

samodoprinosa 2.000.000,00 odnosno naknade

za priključenje

iz državnog proračuna 1.000.000,00

iz županijskog proračuna 200.000,00

PLANIRANO ZA

2008. GODINU 3.000.000,00 visinska zona

vodoopskrbe

iz mjesnog samodoprinosa 1.000.000,00

iz državnog proračuna 1.000.000,00

iz općinskog proračuna 1.000.000,00

PLANIRANO ZA

2009. GODINU 3.000.000,00 visinska zona

vodoopskrbe

iz mjesnog samodoprinosa 1.000.000,00

iz državnog proračuna 1.000.000,00

iz općinskog proračuna 1.000.000,00.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-25

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr