SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

32.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj 29. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/06), (u daljem tekstu: Odluka), članak 36. mijenja se i sada glasi:

»Poglavarstvo može, na prijedlog zakupnika odobriti davanje u podzakup poslovnog prostora ili njegovog dijela, ili na korištenje nekim drugim poslom fizičkim ili pravnim poslom i to poslovne prostore koje se nalaze u III. i IV. zoni (Sl. novine Primorsko-goranske županije br. 30/01 i 26/02).

Poslovni prostor može se dat u podzakup, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 24. st.2. ove Odluke.

Na Ugovor o podzakupu koji se zaključuje između zakupodavatelja, zakupoprimca i podzakupoprimca odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke.«

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-01/07-10/2

Ur. broj: 2107702-01-07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr