SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

28.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba i 178/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. i sada glasi:

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

PRIHOD

PLAN 2007.

Komunalna naknada

3.250.000,00

Zakup javne površine

467.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru

200.000,00

Ostali proračunski prihodi

2.431.951,00

UKUPNO:

6.348.951,00

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 5.268.951,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r.b.

O P I S T R O Š K A

PLAN 2007.

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

720.000,00

1.1.

Čistoća prometnica i javnih površina

555.000,00

1.3.

Troškovi DDD i higijen. Službe

120.000,00

1.4.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

40.000,00

1.5.

Ekološki program i akcije

5.000,00

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.396.000,00

2.1.

Održavanje zelenih površina

1.200.000,00

2.2

Održavanje pomorskog dobra

196.000,00

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.252.000,00

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

1.000.000,00

3.2.

Oprema ceste

90.000,00

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

40.000,00

3.4.

Održavanje objekata za cestovnu odvodnju

10.000,00

3.5.

Zimska služba

50.000,00

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

50.000,00

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima

5.000,00

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

2.000,00

3.9

Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica

5.000,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

399.951,00

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

90.490,00

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

211.365,00

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

32.208,00

4.4.

Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h)

45.931,00

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina(na bazi 504h)

19.957,00

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.450.000,00

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

950.000,00

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

500.000,00

6.

DEKORACIJA I ILUMINACIJA

100.000,00

7.

HITNE INTERVENCIJE

1.000,00

 

SVEUKUPNO:

5.268.951,00

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/38

Ur. broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr