SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

26.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2007. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. g. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. g. stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. g. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/07-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vi  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr