SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

67.

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/06), a sukladno Odluci o utvrđivanju međužupanijske sezonske brzobrodske linije Rijeka-Silba-Premuda-Olib Županijskog poglavarstva Zadarske županije (KLASA: 342-18/07-01/03; UR.BROJ: 2198/1-03-07-5 od 23. svibnja 2007. godine) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 68. sjednici održanoj 6. lipnja 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o utvrđivanju međužupanijske sezonske brzobrodske
linije Rijeka - Silba - Premuda - Olib

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se međužupanijska sezonska linija u obalnom pomorskom prometu »Rijeka - Silba - Premuda - Olib«.

II.

Minimalna učestalost linije iz točke I. ove Odluke je jednom tjedno.

III.

Prijevoz na liniji iz točke I. ove Odluke obavljat će se brzim putničkim brodom sukladno članku 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04), kapaciteta najmanje 100 putnika.

IV.

Linija iz točke I. ove Odluke utvrđuje se kao komercijalna linija.

Primorsko-goranska županija neće sudjelovati u pokriću eventualnih troškova koji premašuju očekivani ostvareni prihod brodara, a koji bi se trebao nadoknaditi iz Proračuna Primorsko-goranske županije u obliku potpore.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se danom dobivanja suglasnosti od strane Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz.

Klasa: 022-04/07-03/16

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-7

Rijeka, 6. lipnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr