SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

61.

Na temelju članka 12. i 26. stavak 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 28. točka 15. Statuta

Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijela

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova
u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) i članova Skupštine koji su u Skupštinu izabrani s nezavisnih kandidacijskih lista (u daljnjem tekstu: nezavisni članovi Skupštine).

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Skupštine osigurana u Proračunu Primorsko- goranske županije raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Skupštini.

Nezavisnom članu Skupštine podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Skupštini u trenutku konstituiranja Skupštine.

Članak 3.

Ukoliko pojedini član Skupštine nakon konstituiranja Skupštine napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci sredstva ostaju političkoj stranci čijim je članom član Skupštine bio u trenutku konstituiranja Skupštine.

Ukoliko nezavisni član Skupštine nakon konstituiranja Skupštine postane članom političke stranke koja ima članove u Skupštini sredstva ostaju nezavisnom članu Skupštine.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

U tijeku trajanja mandata sredstva koja se raspoređuju političkoj stranci i nezavisnim članovima Skupštine mogu se povećati odnosno smanjiti samo u slučaju:

- kada se sredstva proračunom namijenjena za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Skupštine povećaju ili smanje

- kada dođe do promjene broja članova Skupštine iz reda podzastupljenog spola.

Članak 5.

Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Odbor za proračun i financije u roku od 15 dana od stupanja na snagu Proračuna Primorsko-goranske županije odnosno u roku od 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna ako se istima mijenja iznos namijenjen financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Skupštine, te svaki puta kad se ispune uvjeti iz članka 4. podstavak 2 . ove Odluke.

Sredstva se političkim strankama i nezavisnim članovima Skupštine doznačuju jednom mjesečno putem Upravnog odjela za proračun i financije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 8/02 i 13/02).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/37

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr