SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

55.

Na temelju članka 129. stavak 3., a u svezi s člankom 128., stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 17. svibnja 2007. godine, donijela je

GODIŠNJI OBRAČUN
Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG«
za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu sadrži:

- ostvarene prihode 354.677,91 kn

- neutrošena sredstva prethodne

godine 2.572.659,02 kn

- izvršene rashode 2.793.036,30 kn

- višak prihoda 134.300,63 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 134.300,63 kn prenosi se u 2007. godinu za namjene utvrđene Odlukom o osnivanju Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG«.

Članak 3.

Godišnji obračun Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/34

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-5

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr