SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

44.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 26. travnja 2007. godine, donijela je

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA
Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG«
za 2007. godinu

Članak 1.

U Financijskom planu Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2007. godinu, članak 1. mijenja se i glasi:

»Financijski plan Proračunskog fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2007. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/30

Ur. broj: 2170/1-04-01-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

Izmjene financijskog plana Fonda za ostv  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=501&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr