SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

61.

Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 109/01, 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o rasporedu dežurstava prodavaonica
prehrambenih proizvoda na području Grada
Novi Vinodolski za 2004. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se raspored dežurstava prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo prehrambenim proizvodima (u daljnjem tekstu: prodavaonice) u naseljima na području Grada Novi Vinodolski nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana u 2004. godini i to u vremenu od 01.01.2004. godine do 30.04.2004. godine i u vremenu od 01.10.2004. godine do 31.12.2004. godine.

Prodavaonice mogu započeti sa radom najranije od 06,00 sati i završiti sa radom najkasnije u 21,00 sat.

Raspored radnog vremena sa jednokratnim ili dvokratnim radnim vremenom unutar radnog vremena određenog u stavku 2. ovog članka određuje sam trgovac i raspored radnog vremena sa dežurstvima određenim ovom Odlukom mora biti istaknut na vidljivom mjestu.

Članak 2.

Dežurstva se određuju na način da u svakom naselju na području Grada Novi Vinodolski može biti dežurna samo jedna prodavaonica koja prodaje pretežito prehrambene proizvode, koja ima manje od 200 četvornih metara neto prodajne površine i koja je podnijela zahtjev o dozvoli rada.

Dežurstvom se određuje ravnomjeran raspored rada prodavaonica i svaki radnik zaposlen u prodavaonici može se rasporediti na rad nedjeljom i na dane državnih blagdana i neradnih dana samo jedan dan mjesečno, poštivajući odredbe članka 3. Zakona o blagdanima i neradnim danima i Zakona o radu.

GODIŠNJI RASPORED DEŽURSTAVA ZA 2004. GODINU

Članak 3.

Raspored dežurstava u naseljima na području Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu određuje se za razdoblje od 01.01.2004. godine do 30.04.2004. godine i od 1.10.2004. godine do 31.12.2004. godine.

U razdoblju od 01.05.2004. godine do 30.09.2004. godine prodavaonice rade po radnom vremenu propisanom Odlukom o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na području Grada Novi Vinodolski za vrijeme turističke sezone za 2004. godinu.

Članak 4.

Utvrđuje se sljedeći raspored dežurstava prodavaonica po naseljima na području Grada Novi Vinodolski:

4.1. Naselje Novi Vinodolski:

Datum nedjelje/blagdana Dežurna prodavaonica

/neradnog dana

04.01.2004. godine, nedjelja Market »Maja«,

Korzo hrvatskih branitelja 35

06.01.2004. godine, blagdan Diskont »Loma«,

Obala kneza Branimira 2

11.01.2004. godine, nedjelja Trgovina »Placa«,

Korzo hrvatskih branitelja 8

18.01.2004. godine, nedjelja Trgovina »Centar«,

Frankopanski trg 19

25.01.2004. godine, nedjelja Market »Sconto«,

Korzo hrvatskih branitelja 6

01.02.2004. godine, nedjelja Trgovina »Loma«,

Kralja Zvonimira 55

08.02.2004. godine, nedjelja Trgovina »Drago«,

Lokvica b.b.

15.02.2004. godine, nedjelja Trgovina »Alfeta«,

Trg Ivana Mažuranića b.b.

22.02.2004. godine, nedjelja Market »Maja«,

Korzo hrvatskih branitelja 3

29.02.2004. godine, nedjelja Diskont »Loma«,

Obala kneza Branimira 2

07.03.2004. godine, nedjelja Trgovina »Placa«,

Korzo hrvatskih branitelja 8

14.03.2004. godine, nedjelja Trgovina »Centar«,

Frankopanski trg 19

21.03.2004. godine, nedjelja Market »Sconto«,

Korzo hrvatskih branitelja 6

28.03.2004. godine, nedjelja Trgovina »Loma«,

Kralja Zvonimira 55

04.04.2004. godine, nedjelja Trgovina »Drago«,

Lokvica b.b.

12.04.2004. godine, blagdan Trgovina »Alfeta«,

Trg Ivana Mažuranića b.b.

18.04.2004. godine, nedjelja Market »Maja«,

Korzo hrvatskih branitelja 3

25.04.2004. godine, nedjelja Diskont »Loma«

Obala kneza Branimira 2

03.10.2004. godine, nedjelja Trgovina »Placa«,

Korzo hrvatskih branitelja 8

08.10.2004. godine, blagdan Trgovina »Centar«,

Frankopanski trg 19

10.10.2004. godine, nedjelja Market »Sconto«,

Korzo hrvatskih branitelja 6

17.10.2004. godine, nedjelja Trgovina »Loma«,

Kralja Zvonimira 55

24.10.2004. godine, nedjelja Trgovina »Drago«,

Lokvica b.b.

31.10.2004. godine, nedjelja Trgovina »Alfeta«,

Trg Ivana Mažuranića b.b.

01.11.2004. godine, Market »Maja«,

neradni dan Korzo hrvatskih branitelja 3

07.11.2004. godine, nedjelja Diskont »Loma«,

Obala kneza Branimira 2

14.11.2004. godine, nedjelja Trgovina »Placa«,

Korzo hrvatskih branitelja 8

21.11.2004. godine, nedjelja Trgovina »Centar«,

Frankopanski trg 19

28.11.2004. godine, nedjelja Market »Sconto«,

Korzo hrvatskih branitelja 6

05.12.2004. godine, nedjelja Trgovina »Loma«,

Kralja Zvonimira 55

12.12.2004. godine, nedjelja Trgovina »Drago«,

Lokvica b.b.

19.12.2004. godine, nedjelja Trgovina »Alfeta«,

Trg Ivana Mažuranića b.b.

26.12.2004. godine, Market »Maja«,

blagdan-nedjelja Korzo hrvatskih branitelja 3

4.2. Naselje Povile:

Za sve nedjelje, dane blagdana i neradnih dana određene točkom 4.1. dežurna prodavaonica u Povilama je »Loma« Povile, Milana Butkovića 12.

4.3. Naselje Klenovica:

Datum nedjelje/blagdana Dežurna prodavaonica

/neradnog dana

04.01.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«,

Ribarska obala 4

06.01.2004. godine, blagdan Market »Riva«,

Ribarska obala 5

11.01.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

18.01.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

25.01.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

01.02.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

08.02.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

15.02.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

22.02.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

29.02.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

07.03.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

14.03.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

21.03.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

28.03.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

04.04.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

12.04.2004. godine, blagdan Market »Riva«

18.04.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

25.04.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

03.10.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

08.10.2004. godine, blagdan Market »Riva«

10.10.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

17.10.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

24.10.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

31.10.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

01.11.2004. godine,

neradni dan Prodavaonica »Tamaris«

07.11.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

14.11.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

21.11.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

28.11.2004. godine, nedjelja Prodavaonica»Tamaris«

05.12.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

12.12.2004. godine, nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

19.12.2004. godine, nedjelja Market »Riva«

26.12.2004. godine,

blagdan-nedjelja Prodavaonica »Tamaris«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/02 i 12/03) osim članka 4. Odluke koji se primjenjuje za rad tržnica na malo i prodavaonica u sastavu tržnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2004. godine.

Klasa: 333-01/03-01/16

Ur. broj: 2107/02-03-03-3

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2003.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr