SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
29

29.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2003. godine donijelo je

DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine u točki 4.2. iza podtočke 4.2.5. dodaje se podtočka 4.2.6. koja glasi:

»4.2.6. Urbanistički plan uređenja kampa »Kozica«

Prostor obuhvata Urbanističkog plana uređenja kampa »Kozica« (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljem Prostornog plana Općine Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/88, 5/89, 34/90, 21/91, 6/99 i 3/03) u građevinskom području i to u zoni označenoj kao zona kampova.

Izrada Urbanističkog plana uređenja je obveza koja proizlazi iz odredbi članka 142. stavak 1. točka b. Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/00).

Planom će se, pored zadanih odrednica iz Programa mjera, odrediti i uvjeti za rekonstrukciju restorana, marketa i sanitarnog čvora, te uređenje plaže na pomorskom dobru (k. č. br. 3566).

Površina obuhvata je oko 5 ha i obuhvaća k. č. br. 3565/5, 3565/6, 3565/4, 3565/8, 3565/1, 3565/2, 3565/3, 3565/7, 282 i 3566«.

II.

Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/03-01/38

Ur. broj: 2107/02-03-01-2

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr