SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
19

22.

Na temelju članka 19. i 71. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 18. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine donijelo je

O D L U K U
o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora
na području Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja, granice i sjedišta mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu Grad) te način njihove promjene.

II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA

Članak 2.

Pod područjem mjesnog odbora, u smislu ove Odluke, razumijeva se zaokružena prostorna jedinica na području Grada, s utvrđenim granicama.

Područja mjesnih odbora na području Grada utvrđena su na kartografskim prikazima od broja 1 do broja 6 u mjerilu 1:25000 (u daljnjem tekstu: kartografski prikaz) koji čine sastavni dio ove odluke.

Granice područja mjesnih odbora ucrtane su crvenom bojom na kartografskim prikazima koji čine sastavni dio ove Odluke.

Popis ulica na području mjesnog odbora čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi iz članka 2. ove Odluke pohranjeni su u pismohrani Odjela za protokol, upravu i samoupravu, Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti i Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti.

Članak 4.

Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u slučaju:

- osnivanja novog mjesnog odbora,

- izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora,

- spajanja mjesnih odbora.

O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora iz stavka 1. ovog članka, odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora u suglasju s odredbama Statuta Grada.

III. SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA

Članak 5.

Sjedišta mjesnih odbora su:

1. Mjesni odbor Krmpote - Klenovica, Klenovica, Omladinski prilaz broj 3,

2. Mjesni odbor Ledenice, Ledenice, Ledenice broj 6,

3. Mjesni odbor Povile, Povile, u objektu restorana Povile,

4. Mjesni odbor Donji Zagon, Donji Zagon, Donji Zagon broj 46A,

5. Mjesni odbor Novi Vinodolski - istok, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona broj 1,

6. Mjesni odbor Novi Vinodolski - zapad, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona broj 1.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/03-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-03-6

Novi Vinodolski, 26. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr