SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 17. Četvrtak, 26. lipnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
17

18.

Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj 109/01), članka 47. Statuta Grada Novi vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), a u skladu s Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambenih objekata prema »Programu društveno poticane stanogradnje« sklopljenim između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Novi Vinodolski, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova
iz »Programa društveno poticane stanogradnje«

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz »Programa društveno poticane stanogradnje« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/03) u članku 1. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Prioritet za kupnju stana imaju HRVI iz Domovinskog rata sa prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad), a ukoliko dodjelom stanova

Stranica1400—broj17 Četvrtak,26.lipnja2003.

SLUŽBENENOVINE

HRVI iz Domovinskog rata ostane slobodnih stanova prioritet za kupnju stana ostvaruju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata sa prebivalištem na području Grada.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ukoliko kod dodjele stanova sukladno stavku 2. ovog članka ostane slobodnih stanova, pravo na kupnju stana ostvaruju ostali podnositelji zahtjeva sa prebivalištem na području Grada.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»- Lista ostalih podnositelja zahtjeva.«

Članak 3.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Utvrđeni broj bodova iz članka 8. do članka 14. ove Odluke zbraja se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi za ostale podnositelje zahtjeva.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako dva ili više ostalih podnositelja zahtjeva za kupnju stana imaju isti broj bodova prednost se utvrđuje prema broju bodova dobivenih s osnova godina prebivanja na području Grada, a ako je taj broj bodova isti prednost se utvrđuje s osnova broja bodova dobivenih prema broju članova obiteljskog domaćinstva.«

Članak 4.

U članku 18. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»U javnom pozivu moraju biti navedeni svi uvjeti i mjerila na temelju kojih se vrši bodovanje i utvrđuju Liste iz članka 4. ove Odluke, te prioritete utvrđene u članku 1. stavak 2. ove Odluke.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/03-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-03-6

Novi Vinodolski, 10. lipnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=33&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr