SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski

11.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« RH broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03) i članka 74. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 17. sjednici održanoj dana 29. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03) u članku 5. briše se alineja 4.

Članak 2.

Članak 45. se briše.

Članak 3.

Redni brojevi ispred članaka 46. do 48. zamjenjuju se brojevima 45. do 47.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 026-01/03-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-03-5

Novi Vinodolski, 30. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr