SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-punat 853..868

5.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici održanoj 21. veljače 2003. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru u Općini Vinodolskoj
za razdoblje IV. mj. 2002. - IV. mj. 2004. godine

I. UVOD

Program mjera donosi se na osnovi Izvješća o stanju u prostoru Općine Vinodolske i obuhvaća područje, aktivnosti i rokove.

II. PROSTORNA DOKUMENTACIJA

- Donošenje prostornog plana Općine III 2003.

- Izrada detaljnih urbanističkih planova mjesta sa novim prostornim planom 2004.

III. PRIPREMA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA

- Priprema i otkup zemljišta za proširenje groblja u Bribiru (2002. - 2004.).

- Priprema i otkup zemljišta za parkiralište u Bribiru (2004.).

- Priprema i otkup zemljišta za parkiralište Grižane (2002. - 2004.).

- Priprema i otkup zemljišta za parkiralište Tribalj (2002. - 2004.)

IV. PRIPREMA KOMUNALNIH OBJEKATA

- Uređenje centara: Bribir, Grižane, Tribalj, Drivenik, rasvjeta, odvodnja, zelenilo, prometnice i dr. (2002. - 2004.).

- Obnova puteva na području čitave općine cca 12.000 m2 (2002. - 2004.).

- Uređenje protupožarnih puteva cca 5.000 m2 (2002. - 2004.).

V. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- Izrada glavnog projekta kanalizacije Bribira (I. i II. faza 2003.).

- U razdoblju 2003. - 2004. pristupiti izradi katastra nekretnina Općine Vinodolske.

- Izrada glavnog projekta kanalizacije Bribira (III. i IV. faza 2003.)

- Idejna rješenja i glavni projekt kanalizacije Grižana 2004.

- Izrada studije klizišta na području Općine Vinodolske 2004.

- Izrada projekta vodozaštite naselja Tribalj 2004.

VI. RAZNO

- Odluke i konkretni postupci i akcije sanacije stanja deponija smeća, odlagališta poljoprivrednog otpada i slično.

- Sređenje podataka o imovinskom stanju i vlasništvu Općine Vinodolske.

- Rješavanje pitanja divljih deponija smeća.

- Rješavanje problema odvodnje fekalnih voda, posebno u pogledu ispuštanja septičkih jama u okoliš.

- Omogućiti priključivanje domaćinstava na postojeću kanalizaciju u Bribiru.

- Riješiti pitanje odvodnje oborinskih voda u centrima pojedinih mjesta.

- Poduzimati istraživanja i razvoj, kako smještajnih kapaciteta, tako i aktivnosti kao što su: rekreacija, eko proizvodnja, zanatstvo, u svrhu oživljavanja gospodarskog razvoja i eko turizma.

- Saniranje i održavanje izvorišta pitke vode i zaštita voda na području Općine Vinodolske.

VII. OBJAVA

Ovaj program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/03-01-02-013

Ur. broj: 2107-03/03-01-2-13-05-1

Bribir, 21. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=25&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr