SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), članka 24. Statuta Općine MalinskaDubašnica ('Službene Novine' broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine MalinskaDubašnica na sjednici održanoj 18. travnja 2024. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti

za provedbu projekta - provedba intervencije 73.13.

Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima
(SP ZPP-73.13. - I)

1. Povodom Prijedloga Načelnika Općine MalinskaDubašnica kojim se traži donošenje Suglasnosti na sudjelovanju u Natječaju za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (SP ZPP-73,13. - I) kako je traženo u Prilogu I. Natječaja, suglasnost za provedbu projekta na području Općine MalinskaDubašnica se daje.

2. Projekt koji će se prijaviti na Natječaj je izgradnja nerazvrstane ceste (spojna cesta uz sportski park Bogović) za koju je Općina MalinskaDubašnica ishodila Građevinsku dozvolu (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000164, URBROJ: 2170/1-03-04/3-21-0010 od 29.10.2021. godine).

3. Prilog ovoj Suglasnosti je „Opis projektakoji čini Prilog 6 Natječaja.

KLASA: 402-02/24-02/3

URBROJ: 2170-26-01-24-5

Malinska, 18. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr