SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 3. Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. siječnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

Osnovne škole „Jelenje-Dražice“, Dražice

I.

Dino Piljić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole „Jelenje-Dražice, Dražice razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Izabela Nemaz, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole „Jelenje-Dražice“, Dražice.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/6-23-12

Rijeka, 16. siječnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2258&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr