SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

227.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine donijela je

O D L U K U

o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Dunja Krnjatić

2. Dora Pribanić

3. Ana Marija Antunović

4. Snježana Volarić

5. Meri Stošić

6. Jana Letilović

7. Irena Divković

8. Sandra Belas

9. Laura Jagić

10. Stipica Baškarad

11. Darko Majnarić

12. Antun Mavrović

13. Jozo Rajkovača

14. Kristina Kregar

15. Anđelka Šimić

16. Albert Butorac

17. Ivan Podnar

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na 4 (četiri) godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-27

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=227
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr