SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

224.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novinebroj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 65. stavka 4. i članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine donijela je

O D L U K U

o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u okviru projekta „HERA – Održivo upravljanje turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana“ s Primorsko-goranske županije na vlasnike objekata Biskupiju Krk i Grad Kraljevicu

Članak 1.

Primorsko-goranska županija prenosi, bez naknade, vlasništvo nad imovinom stečenom u okviru projekta „HERA – Održivo upravljanje turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana“ s Primorsko-goranske županije na vlasnike objekata, ukupne nabavne vrijednosti 3.170.662,59 kuna (s PDV-om), odnosno 2.441.627,13 kuna (s PDV-om) knjigovodstvene vrijednosti na dan 1. siječnja 2022., na sljedeći način:

1. Biskupiji Krk imovinu nabavne vrijednosti 568.663,93 kuna (s PDV-om), odnosno knjigovodstvene vrijednosti 496.675,41 kuna (s PDV-om),

2. Gradu Kraljevici imovinu nabavne vrijednosti 2.601.998,66 kuna (s PDV-om), odnosno knjigovodstvene 1.944.951,72 kuna (s PDV-om).

Popis imovine sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan da zaključi ugovore o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom u provedbi projekta „HERA – Održivo upravljanje turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana“ s vlasnicima objekata: Biskupija Krk i Grad Kraljevica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-19

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=224
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr