SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

46.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine RH broj 20/1/8, 115/18 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće na svojoj 12. sjednici, dana 29. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čini 3 člana i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Dijana Knez, pravne struke,

2. Marijan Tomić, geodetske struke i

3. Marija Kolar, agronomske struke.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4 godine.

Članak 4.

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog Ugovora o zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva.

Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja zapisnik.

Ako uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, s prijedlogom naplate zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.

Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida Ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 320-02/22-01/3

URBROJ: 2170-11-01-22-7

Novi Vinodolski, 29. rujna 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

PREDSJEDNIK

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr