SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

45.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine RH broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), po prijedlogu Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, Gradsko vijeće na svojoj 12. sjednici, dana 29. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom se izabiru najpovoljnije ponude pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2170-11-01-22-4 objavljenog dana 12. travnja 2022. godine.

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Članak 3.

Prema pristiglim ponudama utvrđuju se slijedeći najpovoljniji ponuditelji:

1. Ponuditelj API KVARNER PZ, Jakov polje 8, Klenovica, OIB 89871320388, prema kriteriju najviše ponuđene cijene, za:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. Ponuditelj OPG KOMADINA ANTONIO, Kralja Zvonimira 29, Novi Vinodolski, OIB 44016347329, prema kriteriju iz članka 36.stavak 1. točka c. Zakona, za:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka će se dostaviti Primorsko-goranskoj županiji na prethodno mišljenje i Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost.

Članak 5.

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog sukaldno članku 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 320-02/22-01/3

URBROJ: 2170-11-01-22-6

Novi Vinodolski, 29. rujna 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

PREDSJEDNIK

Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51250&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr