SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

213.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj dana 22. i 29. rujna 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran (nastavno: Škola) za prodaju nekretnine oznake grč. 504, upisane u zk.ul. 1235, k.o. Tuliševica, ukupne površine 810 m2, u vlasništvu Škole. U naravi radi se o zgradi nekadašnje Područne škole u Tuliševici.

Članak 2.

Procjembenim elaboratom broj 66-22-PPK izrađenim od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke Suzane Badžek u travnju 2022. godine, utvrđena je tržišna vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 1.510.000,00 kuna.

Članak 3.

Škola je dužna objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Početna prodajna vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke mora biti najmanje u visini procijene ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Škola se obvezuje da će financijska sredstava ostvarena prodajom nekretnine iz članka 1. ove Odluke namjenski utrošiti za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog standarda.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-04/22-01/6

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-44

Rijeka, 29. rujna 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=00001&odluka=213
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr