SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

210.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 8. travnja 2015. godine – pročišćeni tekst), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština je na 12. sjednici od 22. i 29. rujna 2022. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za
ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu kojeg je Upravno vijeće usvojilo na 12. sjednici od 27. srpnja 2022. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/6

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-38

Rijeka, 29. rujna 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=00001&odluka=210
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr