SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 121. stavka 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novinebroj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst, 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. rujna 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka

I.

Darko Crnković, predstavnik osnivača u Školskom odboru Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Zorka Juretić, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/38

URBROJ: 2170-01-01/6-22-15

Rijeka, 26. rujna 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=00001&odluka=208
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr