SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
GRAD OPATIJA

69.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 133/20), gradonačelnik Grada Opatije 30. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

I.

Razrješuje se članica školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija mr. sc. Zlata Torbarina, radi podnošenja ostavke.

II.

Za članicu školskog odbora imenuje se Ana Pošćić.

III.

Mandat novoj članici školskog odbora traje do isteka redovnog mandata školskog odbora.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 024-01/22-01/36

URBROJ: 2170-12-03/01-22-1

Opatija, 30. kolovoza 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=10006&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr